منو من
فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

 

 


 

افتتاحیه سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

تلاوت قرآن ،سرود ملی و کلیپ آغازین

8:10-8

سخنرانی دبیر همایش مژده غیاث طبری

8:20-8:10

سخنرانی دبیر علمی همایش دانیال دانش دوست

8:30-8:20

 

پنل علوم پایه و بالینی

ارائه پوستر های علوم بالینی و بهداشت و تغذیه

10:30-8:30

 

استراحت و پذیرایی

11-10:30

 

پنل علوم بالینی

ارائه پوسترهای علوم پایه،دندانپزشکی، نظام سلامت،پژوهش در آموزش

1-11

 

نماز و ناهار

2-1

اختتامیه سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

کلیپ پایانی

2:05-2

سخنرانی رئیس همایش دکتر علی اکبر مقدم نیا

2:15-2:05

سخنرانی سرپرست دفتر پژوهش های دانشجویی دکتر منوچهر اشرف پور

2:30-2:15

اهدا جوایز

3-2:30

 

MMV

 

هیئت داوران

                                                        ارائه پوستر

افشین غلامی

مهدی تورانی

فاطمه کرامتی

فاطمه نیک سیرت

بهداشت و تغذیه

9:30-8:30

 

علوم بالینی

 

10:30-9:30

 

 

احمدرضا صرافان

معصومه سلیمانی نژاد

مهدی غلامی

الهه مسرت

 

علوم پایه

12-11

دندان پزشکی

12:30-12

پژوهش در آموزش

12:45-12:30

نظام سلامت

1-12:45

       

 

 

MMV

 

پنل علوم پایه و بالینی

هیئت داوران: زینب بابایی،هادی زارع، امیرحسین گودرزیان

سید حسین صادقی امره

بررسی اثرات دزهای مختلف پرتو گاما بر میزان فسفریلاسیون پروتئين γH2AXدر مدل های موشیبه صورت in vivo

8:45-8:30

فاطمه خدیر

بررسی اثرحفاظتی آربوتین بر توکسیسیتی ناشی از سیکلوسپورین در رت

9-8:45

مریم یوسفی

بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستان‌های دولتی شهرستان آمل در سال 1393

9:15-9

مهدی غلامی

Evaluation of Nitric Oxide metabolites,Protein oxidation andTotal Antioxidant Status before & after treatment of Acute Brucellosis

9:30-9:15

رومینا حاجی پور

ارزیابی بالینی تاثیر کورکومین در جلوگیری از افزایش حجم لپه ناشی از فنی تویین در رت

 

MMV

9:45-9:30

حمیدرضا ایران پور

Cloning and Expression of Recombinant Human Insulin-like Growth Factor-1 (rhIGF-1) in E.coli

10-9:45

نسیم کوهی

بررسی اثر محافظتپرتویی ملاتونین در جلوگیری از کاهش پلاکت ایجاد شده توسط درمانسرطان در بیماران مبتلا به سرطان رکتوم

10:15-10

همت آقا گل زاده

Genetic polymorphism of cytochrome p450 (2C19) enzyme in Iranian Baluch ethnic group

10:30-10:15

مژده غیاث طبری

Prevalence of metabolic syndrome among Sistanee ethnic women

 

MMV

پنل بالینی

هیئت داوران: دکتر امین ضرغامی، ،ساجده میرشاه ولد،مریم یوسفی

زینب بابایی

مقایسه غلظت اسید های صفراوی توتال و کلسترول سرم در بیماران مبتلا به سرطان پستان با گروه شاهد

11:15-11

ساجده زرگان

Evaluation of Radiation Exposure to Staff and Environment from18F-FDG in PET/CT Center using Thermoluminescent Dosimetry

11:30-11:15

بهاره کورانی

Evaluation of the Urtica Dioica effect on serum levels of AMP activated protein kinase in T2DM: a single blind Randomized, Placebo-controlled, Clinical Trial

11:45-11:30

النا قطبی

بررسی نقش احتمالی مسیر نیتریک اکسید در تآثیرات ضد افسردگی یک آنتاگونیست گیرنده h3 هیستامین، تیوپراماید

12-11:45

مریم خلیل ارجمندی

A comparison between serum selenium levels in breast cancer patients before and after Radiotherapy

12:15-12

فاطمه نیک سیرت

Estimating the population dose from nuclear medicine examinations in Mazandaran province towards establishing diagnostic reference levels

12:30-12:15

افشین غلامی

Presence of BK Polyomavirus Large T Antigen Sequences among Iranian Patients with Central Nervous System Tumors

12:45-12:30

آمنه مسلم نژاد

Determination of plasma Malondialdehyde and Total antioxidant capacity(TAC) levels in Alzheimer's patients "and healthy persons

 

MMV

1-12:45

 

 

 

 


 

 

 
 
>

 


آدرس دبیرخانه: بابل - خیابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشکی بابل - معاونت تحقیقات و فناوری - کمیته تحقیقات دانشجویی تلفکس :   01132190271

رایانامه :    cong3src@gmail.com     

   

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه